You are here

Seminar: Analiza finansijskih izvještaja pomoću finansijskih pokazatelja

22/11/2019

Privredna komora Crne Gore u saradnji sa firmom TPA Crna Gora, u utorak, 3. decembra 2019. godine, organizuje seminar, u prostorijama Privredne komore Crne Gore (Novaka Miloševa 29/II, Podgorica) sa početkom u 10:00 sati, na temu: Analiza finansijskih izvještaja pomoću finansijskih pokazatelja

Seminar je namijenjen vlasnicima, direktorima, rukovodiocima sektora finansija, računovođama, poreskim savjetnicima, zaposlenim u sektoru finansija i svima koji žele da se upoznaju sa pravilima horizontalne i vertikalne analize finansijskih izveštaja uz pomoć finansijskih pokazatelja. Predavači na seminaru će biti Julija Drakulović i Nemanja Šljivar.

Cilj seminara je upoznavanje prisutnih sa osnovnim pravilima analize finansijskih izveštaja kroz praktični primer iz prakse. Kroz sažeti prikaz obuhvatiće se ključni elementi za analizu uz pomoć finansijskih pokazatelja i trendove kroz finansijske izveštaje.

Predviđeno je da seminar bude interaktivan, odnosno da polaznici tokom predavanja postavljaju pitanja i diskutuju sa predavačima o izloženoj materiji, specifičnim situacijama i/ili problemima koje prepoznaju iz prakse ili iskustva. 

U cilju uspješne realizacije događaja i zbog ograničenog broja mjesta, blagovremeno odredite predstavnike iz vašeg preduzeća i prijavite učešće, pri čemu će pravo prvenstva učešća biti prema redosljedu prijavljanja. Troškovi seminara su pokriveni projektom.

Cijeneći da ćete prepoznati značaj ove teme, prisustvo možete potvrditi, najkasnije do 2. decembra 2019. godine, popunjavanjem prijave na LINK-u. Telefon za informacije je: 020 230 605.

Fajlovi: