You are here

SEMINAR : Da li znate da u vašoj firmi važe nepisana pravila? - PRIJAVA

17/06/2019

Privredna komora Crne Gore će u saradnji sa međunarodnom bonitetnom kućom Coface, u petak 21. juna 2019. godine organizovati seminar u prostorijama Privredne komore Crne Gore, sa početkom u 10:30 sati, na temu “Da li znate da u vašoj firmi važe nepisana pravila?”

Poslovna kultura nije rezervisana samo za pojedince, ona se odnosi na organizacije, ali i na društvo u cjelini. Organizacije s visoko razvijenom poslovnom kulturom su uspješne organizacije jer ne ostavljaju kupce da čekaju svoj traženi proizvod. Takođe definisanjem dugoročnih ciljeva poslovanja, gradi se pozitivna poslovna praksa i povjerenje sa kupcima. Uspješni vlasnici firmi i direktori prepoznaju da je komunikacija najvažniji dio poslovne kulture i trude se prenijeti svoja razmišljanja i na svoje zaposlene. U idealnim uslovima poslovanja, svaka organizacija ima program poslovne kulture koja će biti integrisana unutar organizacije, ali i prema vani jer su zdrava radna okolina i dobri međuljudski odnosi temelj za uspjeh.

Predavač će biti Radoje Cerović, eminentni klinički psiholog, poslovni konsultant i stručnjak za poslovnu komunikaciju. Predviđeno je da seminar bude interaktivan, odnosno da polaznici tokom predavanja postavljaju pitanja i diskutuju sa predavačem o izloženoj materiji, specifičnim situacijama i/ili problemima koje prepoznaju iz prakse. 

Pozivamo vas da učestvujete na ovom seminaru, odnosno, odredite polaznike koji će unaprijediti svoja znanja iz ove oblasti. Broj učesnika je ograničen. Troškovi seminara su pokriveni projektom. Agenda se nalazi u prilogu poziva.

Molimo da prisustvo seminaru potvrdite najkasnije do četvrtka, 20. juna 2018. godine, popunjavanjem prijave 

Kontakt odoba: Ana Filipović,  afilipovic@pkcg.org, tel: 020 230 445

Running sport media | Nike Running

Fajlovi: