You are here

Seminar: Definisanje poslovnih ciljeva

06/11/2019

Privredna komora Crne Gore, u saradnji Sekretarijatom za preduzetništvo Glavnog grada Podgorice, u utorak 12.11.2019. godine, sa početkom u 10:00 časova, organizuje seminar u prostorijama Privredne komore Crne Gore (Novaka Miloševa 29/II, Podgorica), na temu: „Definisanje poslovnih ciljeva“.

Trening je namijenjen svakom pojedincu, menadžerima, direktorima, vlasnicima kompanija, svim učesnicima različitih timova koji žele da postižu izuzetne rezultate, da pravilno definišu ciljeve, odrede prioritete, ostvare sve svoje potencijale.

Zašto postići prosječne, kad se mogu postići vrhunski rezultati i maksimizovati potencijal pojedinaca i timova.

Na ovom treningu dobićete efikasne alate za precizno postavljanje jasnih ciljeva, za razvoj interne motivacije za postizanje istih. Akcenat je na pristupu razvoja usmjeren ka rješenju. Stvaramo preduslove za napredovanje kako pojedinaca tako i kompanija. Radićemo na pronalaženju ključnih resursa, prepreka, planiranju vremena i prioriteta. Preduzećemo konkretne akcijske korake i dati smjernice za mjerenje progresa.

U cilju uspješne realizacije događaja i zbog ograničenog broja mjesta, molimo da odredite predstavnike iz vašeg preduzeća i da što prije prijavite učešće na seminaru, pri čemu će pravo prvenstva učešća biti prema redosljedu prijavljanja.

Troškovi seminara su pokriveni projektom.

Cijeneći da ćete prepoznati značaj ove teme, prisustvo možete potvrditi popunjavanjem prijave , najkasnije do ponedeljka 11.11.2019. godine. Telefon za informacije je: 020 230 605.

Fajlovi: