You are here

Seminar - Efikasna saradnja sa zaposlenima PRIJAVA

08/03/2019

Privredna komora Crne Gore u saradnji sa kompanijom Elite Academy Balkans, specijalizovanom za selekciju, obuku, motivaciju menadžera i zaposlenih, u četvrtak, 14.03.2019. godine, organizuje seminar u prostorijama Privredne komore Crne Gore sa početkom u 10:00 časova, na temu: Efikasna saradnja sa zaposlenima.

Seminar je namijenjen vlasnicima i direktorima, menadžerima privrednih društava svih vrsta djelatnosti koji žele stabilan i kvalitetan rast, razvoj i poboljšanje organizacijskih aspekata svoje organizacije.

Komunikacija predstavlja ključan preduslov svakog odnosa između ljudi. Od nje će zavisiti na koji način drugima šaljemo važne poruke, kako ih oni primaju, razumijevaju i na njih odgovaraju. Kada je u pitanju radni kolektiv, komunikacija se odvija između većeg broja ljudi, u definisanom kontekstu, te onda postaje jasno zašto je ona upravo kamen temeljac svih važnih organizacionih procesa.  Ako organizacionu kulturu svedemo na pojedinačne elemente, onda je ono što te elemente drži na okupu upravo kvalitetna i efikasna komunikacija. Zato je bez nje teško zamisliti zadovoljne i motivisane zaposlene, dobar timski rad i sve ono što čini da se ljudi koji rade u nekoj firmi osjećaju njenim sastavnim dijelom i organizacione ciljeve doživljavaju i kao svoje lične.

Na seminaru će biti predstavljene revolucionarne metode i pristupi u sektoru ljudskih resursa, kao i test koji procenjuje efikasnost zaposlenih, kao i njihove karakteristike u poslovnom okruženju

U cilju uspješne realizacije događaja, molimo Vas da odredite polaznike seminara iz vašeg preduzeća. Zbog ograničenog broja mjesta, poželjno je da što prije prijavite učešće Vaših predstavnika. Pravo prvenstva učešća na seminaru će biti prema redosljedu prijavljanja. Troškovi seminara su pokriveni projektom.

Vjerujući da ćete prepoznati značaj ovog događaja, molimo Vas da svoje prisustvo seminaru  potvrdite najkasnije do utorka 12.03.2019. godine, popunjavanjem prijave.

Fajlovi: