You are here

Seminar - Javni nastup PRIJAVA

11/12/2019

Privredna komora Crne Gore, u saradnji Sekretarijatom za preduzetništvo Glavnog grada Podgorice, u utorak 17.12.2019. godine, sa početkom u 10:00 časova, organizuje seminar u prostorijama Privredne komore Crne Gore (Novaka Miloševa 29/II, Podgorica), na temu „Javni nastup“.

Seminar se organizuje sa ciljem izgradnje kapaciteta, na način da, kroz prezentaciju i konkretne radioničke i individualne vježbe, nudi mogućnost prevazilaženja treme i izgradnje sigurnog, samopouzdanog javnog nastupa, pripremu govora, saopštenja za medije, itd. Kvalitetan javni nastup podrazumijeva poznavanje različitih oblika komunikacije i komunikacionih vještina.  Predviđeno je da radionica bude interaktivna, odnosno da polaznici tokom predavanja, posebno na kraju pojedinih segmenata, mogu da postavljaju pitanja i diskutuju sa predavačem o izloženoj materiji, specifičnim situacijama i/ili problemima koje prepoznaju iz prakse ili iskustva. 

Predavač na seminaru Slavica Striković diplomirala je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Realizovala je više od 480 obuka, treninga, seminara, radionica i predavanja o različitim temama o ljudskim pravima, komunikacionim vještinama i analizi medija, angažovana od: TASCO kancelarije u Crnoj Gori, Misije OEBS u Crnoj Gori, UNICEF, Caritas, Ministarstva pravde, Ministarstva odbrane, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, različitih opština u Crnoj Gori i drugih lokalnih i međunarodnih organizacija i institucija. Ima višedecenijsko iskustvo u radu sa medijima, kao članica Savjeta RTCG, u periodu 2009-2014. godine, i kao ombudsmanka TV Vijesti, u periodu 2017- 2018. godine. Autorka je više publikacija i stručnih radova iz domena ljudskih prava, rodne statistike i medija.

U cilju uspješne realizacije događaja i zbog ograničenog broja mjesta, molimo da odredite predstavnike iz vašeg preduzeća i da što prije prijavite učešće na seminaru, pri čemu će pravo prvenstva učešća biti prema redosljedu prijavljanja. Troškovi seminara su pokriveni projektom.

Cijeneći da ćete prepoznati značaj ove teme, prisustvo možete potvrditi popunjavanjem prijave na LINK-u, najkasnije do ponedeljka 16.12.2019. godine. Telefon za informacije je: 020 230 605.

Best jordan Sneakers | Releases Nike Shoes

Fajlovi: