You are here

Seminar: Komunikacione vještine - PRIJAVA

22/01/2020

Privredna komora Crne Gore organizuje seminar, u četvrtak, 30. januara 2020. godine, sa početkom u 10 sati, u prostorijama Privredne komore Crne Gore (Novaka Miloševa 29/II, Podgorica), na temu:,,Komunikacione vještine''.

Seminar se organizuje sa ciljem unapređenja konkurentnosti zaposlenih. Dobre komunikacione vještine, konstruktivno rješavanje konflikata i umijeće slušanja sagovornika su faktori uspjeha u svakodnevnom radu i najbolji način da predstavite sebe i organizaciju u kojoj radite.

Komunikacija je univerzalni način razmjene informacija, misli, stavova, želja. Verbalne i neverbalne vještine komuniciranja učimo, a ova edukacija, kroz praktično vježbanje podiže i svijest o značaju komunikacionih alata i znanja.

U cilju uspješne realizacije događaja i zbog ograničenog broja mjesta, molimo da odredite predstavnike iz vašeg preduzeća i da što prije prijavite učešće na seminaru, pri čemu će pravo prvenstva učešća biti prema redosljedu prijavljanja. Troškovi seminara su pokriveni projektom.

 

Cijeneći da ćete prepoznati značaj ove teme, prisustvo možete potvrditi popunjavanjem prijave, najkasnije do utorka 28. januara 2020. godine. Telefon za informacije je: 020 230 605.

Fajlovi: