You are here

Seminar - Krizni menadžment PRIJAVA

01/10/2020

Privredna komora Crne Gore u saradnji Sekretarijatom za preduzetništvo Glavnog grada Podgorice, organizuje seminar u srijedu 7. oktobra 2020. godine, sa početkom u 10 časova, u prostorijama Privredne komore Crne Gore, na temu: Krizni menadžment.

Sposobnost prilagođavanja promjenama, efektivan način komunikacije su od presudnog značaja za uspješan krizni menadžment. Prilika kriznog menadžmenta je stvaranje organizacione kulture i klime, koja umanjuje ili eliminiše nezdrave strategije i daje mogućnost razvoja novih koje mogu biti dugoročno vrlo korisne. Na ovom seminaru učesnicima će biti predočeni ključni koraci kriznog menadžmenta, koje je važno usvojiti kako bi efikasnost i efektivnost ostala na visokom nivou. Način komunikacije i vođenje timova u kriznom menadžmetu je od ključnog značaja, kako bi tim prihvatio promjene i prilagodio se istim. Pored kratkog teorijskog dijela, predviđeni su i praktični primjeri i alati, kao i niz jednostavnih interaktivnih vježbi, kako bi učesnici nakon programa zaista imali alat u rukama koji dalje razvija njihov put.

U cilju uspješne realizacije događaja i zbog ograničenog broja mjesta, molimo da blagovremeno odredite predstavnike iz vašeg preduzeća, pri čemu će pravo prvenstva učešća biti prema redosljedu prijavljanja.

Cijeneći da ćete prepoznati značaj ove teme, prisustvo možete potvrditi popunjavanjem prijave preko LINK-a, najkasnije do utorka 6.10.2020. godine.

Telefon za informacije je: 020 230 446.

Agenda seminara nalazi se u prilogu poziva.

Fajlovi: