You are here

Seminar: Međunarodni ugovori i obračun izvoznih cijena PRIJAVA

12/12/2013
Međunarodni ugovori i obračun izvoznih cijena

Privredna komora Crne Gore, u okviru DIHK - CEFTA partnerskog projekta komora regiona "Implementacija CEFTA-e u cilju internacionalizacije privrede jugoistočne Evrope", organizuje seminar "Međunarodni ugovori i obračun izvoznih cijena", koji će se održati 17. decembra 2013. godine u Sali I PKCG, sa početkom u 9 časova.

Ovo je četvrti seminar u nizu iz oblasti marketinga i međunarodnog poslovanja, na kojem će predavač biti Hatto Brenner, njemački ekspert u ovoj oblasti, a namijenjen je svim izvozno orjentisanim privrednim društvima.

Učešće na seminaru je besplatno, uz obezbijeđen simultani prevod. Program seminara je u prilogu.

Molimo Vas da popunjeni prijavni formular dostavite na e-mail: msestovic@pkcg.org ili faks 020 230 493. Rok za prijavljivanje je 16.12.2013. Telefon za kontakt je 020 230 422.

Fajlovi: