You are here

Seminar: Novi prodajni pristup – PRIJAVA

11/09/2019

Privredna komora Crne Gore, u saradnji Sekretarijatom za preduzetništvo Glavnog grada Podgorice, u utorak 17.9.2019. godinesa početkom u 10:00 časova, organizuje seminar u prostorijama Privredne komore Crne Gore (Novaka Miloševa 29/II, Podgorica), na temu:„Novi prodajni pristup“

Tokom seminara radiće se na vještinama komunikacije neophodnim za unaprijeđenje i stvaranje vrhunskog prodavca pregovarača. Pored kratkog teorijskog dijela, predviđeni su i praktični primjeri i alati, kao i niz jednostavnih interaktivnih vježbi, kako bi učesnici nakon programa osvijestili koliko je moguće naučiti da efikasnije komuniciraju, kvalitetnije pregovaraju, aktivnije slušaju i  uspješno realizuju prodajni proces. Pored tehnika prodaje, faza i vještina pregovaranja i komuniciranja, takođe, seminar je i motivacioni program. Svako predavanje, svaka priča, svaka interakcija utiče na zaposlene i na pokretački način. Tokom seminara cilj je proći i sljedeće:

 •          Razvoj vještina komunikacije, koje vode efektivnom pregovaranju

•          Uspostavljanje odnosa sa drugom pregovaračkom stranom, koji je pun poštovanja i razumijevanja potreba

•          Kad i kako postavljati pitanja

•          Slušanje je ključ uspjeha, slušanjem do rješenja, prodaje, fokusa

•          Važnost definisanja cilja i postizanja jasnog cilja uz povećanje produktivnosti

•          Prodajne faze

•          Šta su win-win pregovori i koliko doprinose dugoročnoj saradnji i profesionalizmu

•          Stvaranje kvalitetnog imidža kompanije

 U cilju uspješne realizacije događaja i zbog ograničenog broja mjesta, molimo da odredite predstavnike iz vašeg preduzeća i da što prije prijavite učešće na seminaru, pri čemu će pravo prvenstva učešća biti prema redosljedu prijavljanja.

Troškovi seminara su pokriveni projektom.

 Cijeneći da ćete prepoznati značaj ove teme, molimo da prisustvo seminaru potvrdite popunjavanjem prijave, najkasnije do petka 13.9.2019. godine. Telefon za informacije je: 020 230 605.