You are here

Seminar - Otvoreni podaci za otvorene evropske inovacije - izgradnja kapaciteta PRIJAVA

17/12/2019

Pozivamo Vas da prisustvujete seminaru posvećenom jačanju kapaciteta u oblasti otvorenih podataka, koji Privredna komora Crne Gore organizuje u sklopu projekta „Otvoreni podaci za otvorene evropske inovacije“ - odeon (“Open Data for European Open INnovation”) u saradnji sa Ministarstvom javne uprave. Projekat ODEON je kofinansiran od Evropske Unije i realizuje se u okviru Mediteranskog transnacionalnog programa saradnje „INTERREG Mediterranean“, a uz podršku Ministarstva javne uprave kao pridruženog partnera u Crnoj Gori. Seminar će se održati u prostorijama Privredne komore Crne Gore, ulica Novaka Miloševa 29/II, 20. decembra od 10 do 15h.

Seminar će voditi Goran Pastrović, RESPA program menadžer. 

Glavni cilj Strategije Evropa 2020 je obezbijediti održivi ekonomski rast. Za dostizanje toga cilja nužno je jačanje inovativnog potencijala i optimalno korišćenje resursa. Jedan od resursa za njegovo ostvarenje su javni∕otvoreni podaci – svi podaci koje javna tijela kreiraju, prikupljaju ili plaćaju, kao što su na primjer: geografski, statistički, podaci o vremenu i dr. Do danas ovakvi podaci predstavljaju neiskorišćen resurs sa jako puno potencijala. U tu svrhu kreiran je pomenuti projekat ODEON, koji ima za cilj da stvori novi model upravljanja na osnovu podataka, a u skladu sa Strategijom jedinstvenog digitalnog tržišta u EU. Dalje, ODEON pruža priliku da se privatne kompanije stimulišu da rade na aplikacijama i uslugama koristeći resurs otvorenih podataka. Ovi podaci bi trebalo da budu od posebnog značaja za mikro, mala i srednja preduzeća, istraživače, ali i za građane, a javne institucije bi trebalo da služe kao platforme za generisanje podataka u cilju daljeg razvoja i inovacija.

Molimo Vas da potvrdite svoje prisustvo putem LINK-a do 18.12.2019. godine.

Fajlovi: