You are here

Seminar „Otvoreni podaci za uspješnije poslovanje“ PRIJAVA

28/01/2020

Privredna komora Crne Gore organizuje seminar u okviru projekta odeon (“Otvoreni podaci za otvorene evropske inovacije”), u petak, 31. januara 2020. godinesa početkom u 10 sati, u prostorijama Privredne komore Crne Gore (Novaka Miloševa 29/II, Podgorica), na temu: „Otvoreni podaci za uspješnije poslovanje“

 

Projekat odeon je kofinansiran od Evropske Unije i realizuje se u okviru Mediteranskog transnacionalnog programa saradnje „INTERREG Mediterranean“, a uz podršku Ministarstva javne uprave, kao pridruženog partnera u Crnoj Gori. Projekat odeon pripada horizontalnim projektima i sprovodi se u okviru Programa Mediteran, prioritetna osa 1 - društvo i kreativnost (social&creative). Osnovni cilj Projekta je da stvori novi model upravljanja na osnovu korišćenja otvorenih podataka, a u skladu sa strategijom jedinstvenog digitalnog tržišta. Odeon pruža priliku da se privatne kompanije stimulišu da rade na aplikacijama i uslugama koristeći resurs otvorenih podataka.

 Seminar će voditi Branko Kovač, Logikka, Srbija, ekspert za nauku o podacima (Data Science).

 Cijeneći da ćete prepoznati značaj ove teme, molimo Vas da potvrdite svoje prisustvo najkasnije dočetvrtka 30. januara 2020. godine.

 

Fajlovi: