You are here

Seminar: Pan - Euro - Mediteranska zona slobodne trgovine i njena pravila porijekla

27/01/2015

Uprava carina i Privredna komora Crne Gore organizuju seminar “Pan - Euro - Mediteranska zona slobodne trgovine i njena pravila porijekla” koji će se održati u četvrtak, 29. januara 2015. godine, sa početkom u 10:00 časova.

Regionalna konvencija o Pan-Euro-Mediteranskim preferencijalnim pravilima o porijeklu robe propisuje odredbe o pravilima o porijeklu robe u trgovini između strana ugovornica koje imaju zaključene sporazume o slobodnoj trgovini. Ugovorne strane ove Konvencije su: Evropska Unija, EFTA zemlje, Kraljevina Danska u ime Farskih ostrva, zemlje potpisnice  "Barselona procesa" (Alžir, Egipat, Izrael, Jordan, Liban, Maroko, Palestinska vlast Zapadne obale i pojasa Gaze, Sirija, Tunis i Turska), zemlje učesnice u procesu stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji (Crna Gora, Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Srbija i Kosovo), kao i Moldavija.

Jedan od razloga za zaključivanje Konvencije bila je i potreba da se unificiraju pravila o porijeklu, odnosno, da se kumulacija porijekla bazira na jedinstvenom pravnom instrumentu, na koji se mogu pozivati pojedinačni sporazumi o slobodnoj trgovini koji su zaključeni između zemalja u zoni.

Cilj seminara je da se privrednim subjektima predstave koncept i benefiti Konvencije, odnosno, novine koje su već u primjeni u trgovini između zemalja regiona (CEFTA 2006), a uskoro i u trgovini sa EU.

Seminar je namijenjen proizvođačima, izvoznicima, uvoznicima, špediterima, kao i drugim učesnicima u spoljnotrgovinskom poslovanju.

Predavači na seminaru će biti:

- Stojanka Milošević – načelnica, Uprava carina
- Ana Vulić – samostalna savjetnica I, Uprava carina

Kontakt osoba: Miljan Šestović, e-mail:msestovic@pkcg.org, tel: 020/230-422

Fajlovi: