You are here

Seminar - Platna obligacija banke BPO

31/03/2014
Platna obligacija banke - BPO

Privredna komora Crne Gore 1. aprila 2014. godine, sa početkom u 10 časova, organizuje seminar na temu: Novi trendovi u medjunarodnom prometu - Novi instrument plaćanja - "Platna obligacija banke - BPO"

Seminar je namijenjen kompanijama koje se bave uvozno izvoznim poslovima u najširem smislu i finansijskim institucijama. Preporučuje se da seminar pohađaju predstavnici kompanija koji su angažovani na eksport-import poslovima, pravnim poslovima i finansijama.

Predavač je gospođa Cvijeta Anđelković, član Komisije za bankarsku tehniku i praksu Međunarodne trgovinske komore, koja je bila učesnik na izradi ovih pravila.