You are here

Seminar: Podrška malim i srednjim preduzećima – HORIZON 2020

20/01/2015
Podrška malim i srednjim preduzećima – HORIZON 2020

Privredna komora Crne Gore organizuje seminar: „Podrška malim i srednjim preduzećima – HORIZON 2020 - Program EU za finansiranјe istraživanјa i inovacija“ u ponedjeljak, 26. januara 2015. godine sa početkom u 10 sati.

Seminar se organizuje u okviru sprovođenja NEXT IPA Adriatic projekta, u namjeri da kroz rad sa angažovanim ekspertima na jasan i precizan način definišemo najpovoljnije forme uključivanja preduzeća iz Crne Gore u program EU za podršku inovacijama i istraživanju - HORIZON 2020.

Na osnovu procjene da trenutno mali broj crnogorskih preduzeća ima kapacitet da samostalno upravlja složenim procesom kandidovanja projekata, a većina njih ima potrebu za finansijskom podrškom uvođenju poslovnih inovacija, predstavićemo dostupne oblike saradnje i pomoći koji će im olakšati pristup sredstvima iz programa HORIZON 2020.

Pozivamo Vas da učestvujete u radu skupa kako bismo zajedničkim radom odredili na koji način Vaša organizacija, njene poslovne ideje i ciljevi mogu biti podržani sredstvima  ovog programa.

Molimo Vas da Vaše učešće potvrdite najkasnije do četvrtka, 22. januara 2015. godine na kontakte: vblecic@pkcg.org, mkokovic@pkcg.org.

Fajlovi: