You are here

Seminar: Pretvaranje konflikta u konstruktivni dijalog - PRIJAVA

17/06/2019

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa kompanijom Balance to Business, u srijedu 10.7.2019. godine, sa početkom u 10:00 časova, organizuje seminar u prostorijama Privredne komore Crne Gore, na temu: Pretvaranje konflikta u konstruktivni dijalog.

S obzirom da je u današnjim okolnostima sve prisutniji stres, koji dovodi do konflikta, poznavanje načina prevazilaženja istog i pretvaranje u konstruktivni dijalog predstavlja vještinu koja određuje dalji uspjeh kompanije.

Interni i eksterni konflikt često je uzrok stresa koji se manifestuje kroz različita neproduktivna i nepoželjna ponašanja. Kako bi smo izbjegli stres važno je da svoje, kao i psihološke potrebe ljudi sa kojima komuniciramo, zadovoljimo na pozitivan način.

Seminar će pomoći liderima, menadžerima i njihovim članovima tima, osobama koje se bave prodajom koje žele da unaprijede svoja znanja, a koja se tiču uspješne komunikacije sa različitom strukturom ličnosti, da otkriju i nauče više o sebi i drugima, kako da iskoriste međusobne razlike, snage i potencijale i kako da uspiju na lakši i efikasniji način da upravljaju i organizuju sve potrebne korake za ostvarenje cilja.

U cilju uspješne realizacije događaja i zbog ograničenog broja mjesta, molimo da odredite predstavnike iz vašeg preduzeća i da što prije prijavite učešće na seminaru. Pravo prvenstva učešća na seminaru će biti prema redosljedu prijavljanja.

Troškovi seminara su pokriveni projektom.

Cijeneći da ćete prepoznati značaj ove teme, molimo da prisustvo seminaru potvrdite popunjavanjem prijave najkasnije do ponedeljka 8.7.2019. godine.
Telefon za informacije je: 020 230 605.

Fajlovi: