You are here

Seminar „Primjena pravila o transfernim cijenama“ PRIJAVA

15/05/2018

Privredna komora Crne Gore u saradnji sa firmom BDO d.o.o., u četvrtak, 24. maja 2018. godine, organizuje seminar, u prostorijama Privredne komore Crne Gore (Novaka Miloševa 29/II, Podgorica) sa početkom u 10:00 sati,na temu: „Primjena pravila o transfernim cijenama“

 Seminar je namijenjen vlasnicima, direktorima, rukovodiocima sektora finansija, računovođama, poreskim savjetnicima, zaposlenim u sektoru finansija i svima koji žele da se upoznaju sa pravilima o transfernim cijenama. Predavači na seminaru će biti Bojan Čepić, direktor odeljenja za poresko savetovanje, BDO Srbija, Aleksandra Čolić, senior menadžer odeljenja za poresko savetovanje, BDO Srbija, Boško Nilević, supervizor u odeljenju revizije, BDO Crna Gora.

 Cilj seminara je upoznavanje sa pravilima o transfernim cijenama, prenos iskustava primjene ovih pravila iz drugih zemalja i pomoć obveznicima da saznaju šta ih očekuje u ovoj oblasti i kako da se pripreme na vrijeme. Transferne cijene i odnosi sa povezanim licima su zbog svog uticaja na porez na dobit „goreća“ pitanja u svjetskoj ekonomiji, a uvođenjem pravila u zakonske propise zemalja u regionu, postaju sve značajnije pitanje i na lokalnom nivou. Na ovom seminaru polaznici će se upoznati sa tim: kakve su obaveze preduzeća u smislu primjene pravila o transfernim cijenama, šta trenutno Zakon o porezu na dobit pravnih lica Crne Gore zahtjeva od poreskih obveznika u smislu transfernih cijena, šta predstavljaju transferne cijene i kako utvrditi ko su povezana lica, kako provjeriti i dokazati da su transferne cijene na tržišnom nivou te da nije potrebno korigovati poresku osnovicu, kakva je međunarodna praksa u ovoj oblasti i kakav su iskustva zemalja u regionu u prvim godinama primjene ovih pravila, kako se adekvatno pripremiti i izbjeći eventualne kazne u slučaju kontrole i šta očekivati u budućem periodu u smislu zakonskih odredbi i prakse.

Predviđeno je da seminar bude interaktivan, odnosno da polaznici tokom predavanja postavljaju pitanja i diskutuju sa predavačima o izloženoj materiji, specifičnim situacijamai/ili problemima koje prepoznaju iz prakse ili iskustva. 

Molimo vas da u cilju uspješne realizacije događaja odredite polaznike iz vašeg preduzeća. Zbog ograničenog broja mjesta molimo Vas da što prije prijavite učešće na seminaru vaših predstavnika. Pravo prvenstava učešća na seminaru će biti prema redosljedu prijavljanja. Troškovi seminara su pokriveni projektom. Cijeneći da ćete prepoznati značaj ove teme, molimo da prisustvo seminaru potvrdite najkasnije do srijede, 23. maja 2018. godine, popunjavanjem prijave. Telefon za informacije je: 020 230 415.

Fajlovi:

Izdvajamo