You are here

Seminar - Puna kumulacija i duty drawback

01/07/2019

Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Upravom carina Crne Gore, u utorak 09.07.2019. godine, organizuje seminar u prostorijama Privredne komore, sa početkom u 10:00 časova, na temu: Puna kumulacija i duty drawback.

Odluka 3/2015 CEFTA Zajedničkog komiteta, kojom se uvodi puna kumulacija i ukida zabrana povraćaja dažbina, počenje da se primjenjuje u međusobnoj trgovini između CEFTA članica od 01.07.2019. godine. Primjena ovih novih instituta u pravilima porijekla predstaviće značajno olakšanje u poslovanju privrednih subjekata. Naime, primjenom pune kumulacije, roba proizvedena u Crnoj Gori će u poređenju sa primjenom dijagonalne kumulacije porijekla, na lakši način sticati crnogorsko preferencijalno porijeklo, jer se kumuliraju procesi proizvodnje obavljeni u više CEFTA strana. Dodatno, direktni finansijski benefiti su takođe značajni, jer privredni subjekti više neće morati da za robu bez porijekla, koja je učestvovala u proizvodnji proizvoda koji stiče crnogorsko preferencijalno, plaćaju carinski dug.

Cilj seminara je pružanje informacija o duty drawback-u, smjernicama za integrisanu implementaciju kumulacije (CEFTA), olakšanje regionalne implementacije odluke CEFTA 3/2015, kao i tehnička pitanja o punoj kumulaciji i duty drawback-u i povećanje svijesti o svim prednostima i nedostacima koje donosi.

Predavači: Stojanka Milošević, načelnica Odsjeka za vrijednost i porijeklo robe i Ana Vulić, samostalni savjetnik u Odsjeku za vrijednost i porijeklo robe.

Cijeneći da ćete prepoznati značaj ove teme, molimo da prisustvo na seminaru potvrdite na e-mail adresu fvujovic@pkcg.org najkasnije do petka 05.06.2019.godine. Telefon za informacije je: 020 230 422.