You are here

Seminar: Savremeni marketing menadžment PRIJAVA

29/01/2020

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Sekretarijatom za preduzetništvo Glavnog grada Podgorice, organizuje seminar u utorak, 4.2.2020. godine, sa početkom u 10 časova, u prostorijama Privredne komore Crne Gore (Novaka Miloševa 29/II, Podgorica), na temu „Savremeni marketing menadžment“.

Seminar se organizuje sa ciljem da se privrednici upoznaju sa najnovijim trendovima iz oblasti  savremenog marketing menadžmenta. Promjene sve više iniciraju potrebu privrednika da na drugačiji način upravljaju kompanijama, ali i malim biznisom. Kakav treba da bude savremeni marketing menadžment? Kako treba organizovati timski rad? Kako postići kontinuiranu inovaciju u ovim oblastima?

Kompanije se sve više okreću digitalizaciji, kao sasvim novom načinu za rješavanje problema. Filozofija biznisa se iz temelja mijenja, kao i potrošači. Na seminaru će se izložiti suština promjena na globalnom nivou, karakteristike savremenih menadžera. Biće prezentiran jedan broj slučajeva kako /ne/ treba raditi. 

Predavač na seminaru biće prof. dr Božo Mihailović redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore i predsjednik Saveza ekonomista Crne Gore. Područja istraživanja: kompanije, menadžment, marketing, istraživanje marketinga, investicije, prestrukturiranje preduzeća, inovacije znanja. Bio je (i sada je) član redakcija renomiranih časopisa u Jugoslaviji i inostranstvu. Autor ili koautor je petnaest knjiga (u raznim izdanjima) i preko. Imao je više specijalizacija na poznatim univerzitetima u SAD-u.  Bio je prodekan i dekan Ekonomskog fakulteta i prvi direktor Fonda za razvoj Crne Gore. Bio je (ili je) predsjednik ili član Odbora direktora velikih preduzeća u Crnoj Gori (Rudnik uglja Pljevlja, Elektroprivreda Crne Gore, Korali  Bar, Plantaže i dr.). Mentor je ili član komisija za doktorske disertacije na više univerziteta. Anonimni  je recenzent poznatog američkog časopisa Journal of Business and Economics.

U cilju uspješne realizacije događaja i zbog ograničenog broja mjesta, molimo da blagovremeno odredite predstavnike iz vašeg preduzeća, pri čemu će pravo prvenstva učešća biti prema redosljedu prijavljanja. Troškovi seminara su pokriveni projektom.

Cijeneći da ćete prepoznati značaj ove teme, prisustvo možete potvrditi popunjavanjem prijave preko LINK-a, najkasnije do petka 31.1.2020. godine.

Telefon za informacije je: 020 230 605.

Fajlovi: