You are here

Seminar: „Sertifikacija, prednosti i potencijali “

24/11/2014

Seminar će se održati u četvrtak 27.11.2014. god. u prostorijama Privredne komore Crne Gore (Novaka Miloševa 29/2, Podgorica), sa početkom u 10:00 časova. 

Planirano je da seminar bude interaktivan, odnosno da polaznici tokom predavanja, posebno na kraju pojedinih segmenata, mogu da postavljaju pitanja i diskutuju sa predavačima o izloženoj materiji, specifičnim situacijama i/ili problemima koje prepoznaju u sopstvenoj praksi.

Molimo vas da u cilju uspješne realizacije seminara odredite polaznike iz vašeg preduzeća odnosno organizacije. Obuka je besplatna za sve polaznike.

Imena prijavljenih možete dostaviti faksom na broj: 020 230-493 ili na e-mail adresu:  amardjonovic@pkcg.org. Tel. za informacije je: 020 210 110.

 

Fajlovi: