You are here

Seminar: Tajne uticajnog prezentovanja - PRIJAVA

17/06/2019

Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Sekretarijatom za preduzetništvo Glavnog grada, u srijedu 26.6.2019. godine, organizuje seminar u prostorijama Privredne komore Crne Gore, sa početkom u 10:00 časova, na temu: Tajne uticajnog prezentovanja.

Seminar je namijenjen svima koji žele da unaprijede način prezentacije, koji žele da drže efikasne i uspješne sastanke, preduzetnicima, menadžerima, vlasnicima privatnih firmi, predstavnicima javnih preduzeća, svim zaposlenim, profesionalcima odgovornim za direktne kontakte sa klijentima,  a posebno je koristan za donosioce ključnih poslovnih odluka.

U poslovnom okruženju gotovo svaki dan smo u prilici da prezentujemo, predstavljamo rezultate, zadatke, ciljeve, sebe. Na ovom seminaru razvićete vještine koje će vam pomoći u prevladavanju treme i sticanju samopouzdanja, naučićete kako da pravite efektne prezentacije, da snažno i jasno prenesete poruku, da vodite efektivne sastanke, uticajno komunicirate, a time i pospiješite pregovaračke moći i prodaju.

U cilju uspješne realizacije događaja i zbog ograničenog broja mjesta, molimo da odredite predstavnike iz vašeg preduzeća i da što prije prijavite učešće na seminaru. Pravo prvenstva učešća na seminaru će biti prema redosljedu prijavljanja.

Troškovi seminara su pokriveni projektom.

Cijeneći da ćete prepoznati značaj ove teme, molimo da prisustvo seminaru potvrdite najkasnije do ponedeljka 24.6.2019. godine, popunjavanjem prijave.
Telefon za informacije: 020 230 605.

Fajlovi: