You are here

Seminar - Uloga i značaj odbora za reviziju u privrednim društvima

13/10/2020

Privredna komora Crne Gore, u saradnji Sekretarijatom za preduzetništvo Glavnog grada Podgorice, organizuje seminar 21. oktobra 2020. godine, sa početkom u 10 časova, u prostorijama Privredne komore Crne Gore, na temu: Uloga i značaj odbora za reviziju u privrednim društvima.

Seminar je namijenjen menadžmentu i zaposlenima na rukovodećim pozicijama u srednjim i velikim privrednim društvima, koja shodno Zakonu o reviziji i Zakonu o privrednim društvima moraju da imaju ovo tijelo.

Donošenjem novog Zakona o reviziji proširen je krug privrednih društava koja moraju uspostaviti odbor za reviziju, a koja su obavezana na vršenje godišnje eksterne revizije. Ranije, imenovanje revizorskog odbora bilo je obaveza samo za velika privredna društva a sada su to i srednja privredna društva, kao i druga privredna društva utvrđena čl. 29 novog Zakona (matična pravna lica, investiciona društva, investicioni fondovi, dobrovoljni penzioni fondovi itd.). Nadležnosti odbora za reviziju stalno se proširuju tako da, u sistemima sa razvijenim korporativnim upravljanjem, oni razmatraju godišnje strategije rizika, vrše nadzor nad sistemom upravljanja rizikom, osiguravaju da interna kontrola bude adekvatna i funkcioniše u skladu sa standardima, predlaže izbor eksternog revizora, itd. Odbor za reviziju nije organ upravljanja i rukovođenja u privrednim društvima, odnosno, dio upravljačke strukture privrednog društva, već tijelo u službi menadžmenta sa funkcijom unapređenja i kontrole finansijskog i ukupnog izvještavanja

Shodno navedenom, fokus seminara je upoznavanje menadžmenta i zaposlenih na rukovodećim pozicijama u srednjim i velikim privrednim društvima sa ulogom i značajem odbora za reviziju u cilju unapređenja ukupne poslovne politike društva.

U cilju uspješne realizacije događaja, kao i zbog ograničenog broja učesnika, molimo da blagovremeno odredite predstavnike iz vašeg preduzeća, pri čemu će pravo prvenstva učešća biti prema redosljedu prijavljanja. Troškovi seminara su pokriveni projektom.

Cijeneći da ćete prepoznati značaj ove teme, prisustvo možete potvrditi popunjavanjem prijave preko LINK-anajkasnije do utorka 20.10.2020. godine. Telefon za informacije je: 020 230 446.

Agenda seminara

Predavač: dr Branislav Radulović

9:45 – 10:00

Registracija

10:00 – 10:10

Pozdravna riječ - Predstavnik Privredne komore Crne Gore

Predstavnik Sekretarijata za preduzetništvo Glavnog grada Podgorica

10:10 – 10:15

Upoznavanje i predstavljanje agende

10:15 – 11:40

Uloga i značaj odbora za reviziju u privrednim društvima

11:40 – 12:00

Pauza za kafu

12:00 – 13:25

Odnos odbora za reviziju sa menadzmentom

Odnos odbra za reviziju sa internom i eksternom revizijom

13:25 – 13:35

Pauza

13:35 – 14:00

Primjena u praksi - vježba

bridgemedia | NIKE HOMME