You are here

Seminar - Upotreba društvenih mreža u marketingu malih i srednjih preduzeća

10/11/2017

Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Sekretarijatom za rad, mlade i socijalno staranje Glavnog grada Podgorica, u petak 17.11.2017. godine, organizuje seminar u prostorijama Privredne komore Crne Gore, sa početkom u 09:00 sati, na temu - Upotreba društvenih mreža u marketingu malih i srednjih preduzeća. Predavač je mr Radivoje Drobnjak.

Društvene mreže su nezaobilazan kanal komunikacije za preduzeća. Broj preduzeća koja su prisutna na društvenim mrežama je porastao za skoro 50% samo u posljednjih godinu.

Seminar se organizuje sa ciljem da se ukaže na značaj koji imaju društvene mreže na unapređenje poslovanja.

Predviđeno je da seminar bude interaktivan, odnosno da polaznici tokom predavanja, posebno na kraju pojedinih segmenata, mogu da postavljaju pitanja i diskutuju sa predavačem o izloženoj materiji, specifičnim situacijama i/ili problemima koje prepoznaju iz prakse sopstvenih radnih sredina. 

Molimo vas da u cilju uspješne realizacije seminara odredite polaznike iz vašeg preduzeća odnosno organizacije. Broj učesnika na seminaru je ograničen. Troškovi seminara su pokriveni projektom.

Cijeneći da ćete prepoznati značaj ove teme, molimo da prisustvo seminaru potvrdite najkasnije do srijede, 15.novembra 2017. godine, na e-mail adresu:  jadzic@pkcg.org  ili na faks: 020 230-493. Telefon za informacije je: 020 230 415.

Program:

8:50h Registracija

9:00h Pozdravne riječi

9:10h Marketing u MSP

10:05h Društvene mreže i njihov značaj

10:50h Facebook kao dio marketing miksa

11:40h Pauza

12:00h Google oglašavanje i Oglašavanje na Facebook-u

13:00h Ostale društvene mreže i njihov uticaj na marketing miks

14:00h Pitanja i diskusija

 

Izdvajamo