You are here

Seminar "Upoznavanje sa Opštom uredbom o zaštiti podataka ličnosti(GDPR)" PRIJAVA

08/06/2018

Privredna komore Crne Gore 13. juna 2018. godine, organizuje seminar u prostorijama Privredne komore Crne Gore (Novaka Miloševa 29/II, Podgorica) sa početkom u 10:00 sati, na temu: „UPOZNAVANJE SA OPŠTOM UREDBOM O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI (GDPR) – IZVOR NOVIH RIZIKA ILI IZVOR KONKURENTNE PREDNOSTI?”

  Seminar je namijenjen zaposlenima na rukovodećim pozicijama u sektoru revizije i procjene rizika, Compliance-a, poslovnim savjetnicima, konsultantima kao i zaposlenima koji učestvuju u upravljanju podacima o ličnosti po bilo kom osnovu.

Zaštita podataka o ličnosti, kao specifična i osetljiva tema, svakako predstavlja izvor rizika za svaku organizaciju. Razvoj novih tehnologija i kanala telekomunikacija uzrokuje da se lični podaci sve slobodnije i brže kreću kroz globalnu digitalnu mrežu, proporcionalno povećavajući i rizike vezane za njihovo upravljanje.

Opšta regulativa o zaštiti podataka (GDPR) kao najstrožija zakonska regulativa koja u potpunosti mjenja način poslovanja svih organizacija koje se bave prikupljanjem, obradom ili bilo kakvim načinom tretiranja podataka o ličnosti, stupila je na snagu 25. maja 2018. godine, a za nepoštovanje njenih odredaba propisane su drakonske kazne i do 20 miliona EUR ili 4% globalnog godišnjeg prometa, u zavisnosti koji je iznos veći.

Zahtjevi centrala međunarodnih kompanija koji se odnose na usklađivanje poslovanja njihovih ispostava na teritoriji koja se nalazi van EU kao i aktuelnost skandala o neovlašćenoj razmjeni podataka o ličnosti posredstvom socijalne mreže Facebook, za rezultat imaju da ova oblast predstavlja „goruću temu“ i u domaćoj javnosti. Iako se, prije svega odnosi na države članice EU, regulativa će se primenjivati i za one kompanije čije je sjedište izvan EU, a koje nude usluge ili robu na njenom tržištu, ili ukoliko raspolažu podacima o ličnosti građana EU. Takođe, očekuje se svakako da će se i lokalna zakonska regulativa mijenjati kako bi se uskladila sa evropskom.

Efikasno uvođenje ove regulative u organizacije predstavlja nimalo lak proces pri čemu posebno treba voditi računa o načinu prikupljanja podataka, analizi, čuvanju, vrsti podataka, kao i detekciji i uklanjanju potencijalnih rizika koje mogu dovesti do ozbiljnih propusta.

Da li znate koje podatke Vaša organizacija prikuplja i obrađuje, gde se sve nalaze, ko upravlja njima i da li to radi na adekvatan način? Koji podaci se smatraju podacima o ličnosti, a koji ne? Šta su načela obrade podataka a šta prava vlasnika? Koja je uloga Data Protection Officer-a (DPO) i Data Protection Impact Assessment-a (DPIA) i zašto su ove dvije stavke posebno propisane GDPR-om? Koje vrste rizika ali i prednosti donosi GDPR?

Odgovore na ova i mnoga druga pitanja dobićete na stručnom seminaru u organizaciji Privredne komore Crne Gore koja istu organizuje u saradnji sa kompanijom BDO Srbija.

Ovaj seminar pružiće vam priliku da steknete znanja kumulirana u bogatoj praksi predavača koja će kroz primjere iz prakse, u kombinaciji sa adekvatnom teorijskom potporom ali i zajedničkim radom sa učesnicima, na interesantan način prenijeti svoja znanja.

Predviđeno je da seminar bude interaktivan, odnosno da polaznici tokom predavanja postavljaju pitanja I diskutuju sa predavačima o izloženoj materiji, specifičnim situacijama i/ili problemima koje prepoznaju iz prakse ili iskustva. 

 Broj učesnika na seminaru je ograničen. Troškovi seminara su pokriveni projektom.

Prisustvo seminaru potvrdite najkasnije do 11.06.2018. godine, popunjavanjem prijave. Telefon za informacije je: 020 230 415.

Fajlovi: