You are here

Seminar: Upravljanje vremenom - PRIJAVA

11/04/2013
Upravljanje vremenom

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa njemačkom Hans Zajdel fondacijom, organizuje seminar na temu:
UPRAVLJANJE VREMENOM

Seminar ce se održati 19. aprila 2013. godine u prostorijama Privredne komore Crne Gore, s početkom u 9:45 sati.
Na seminaru učesnici dobijaju mogućnost da savladaju osnovni holistički pristup u upravljanju vremenom, kao i da steknu znanja o različitim ulogama oko kojih ljudi organizuju svoje planove, o poštovanju potreba i o sagledavanju obaveza u integralnom kontekstu. Učesnici će se suočiti sa prepoznavanjem vlastitih izazova i prioriteta i načinima za njihovo efikasno ostvarivanje, stiču uvid u značaj delegiranja u upravljanju vremenom i usvajaju osnovne veštine i znanja za efektivno korišćenje radnog vremena.
Predavač na seminaru će biti prof. dr Lelica Todorović, internacionalni NLP trener (Neurolingvističko programiranje).
Zainteresovani mogu prijaviti svoje učešće najkasnije 17. aprila 2013. god. i to na fax: 020/230-493, ili e-mail: zdjurovic@pkcg.org; mperazic@pkcg.org