You are here

Seminar: Usklađivanje poslovnog i privatnog života PRIJAVA

16/05/2019

Privredna komora Crne Gore u saradnji sa kompanijom Elite Academy Balkans, specijalizovanom za selekciju, obuku, motivaciju menadžera i zaposlenih, u utorak, 28.05.2019. godine, organizuje seminar u prostorijama Privredne komore Crne Gore (Novaka Miloševa 29/II, Podgorica) sa početkom u 10:00 časova, na temu: Usklađivanje poslovnog i privatnog života.

Seminar je namijenjen vlasnicima i direktorima, menadžerima privrednih društava svih vrsta djelatnosti koji žele stabilan i kvalitetan rast, razvoj i poboljšanje organizacijskih aspekata svoje organizacije. Usklađivanje poslovnog i privatnog života sve je veći izazov čovjeku 21. vijeka. Konkurencija na tržištu raste, a sa njom i zahtjevi poslodavaca da svi budemo što je moguće produktivniji. Usklađivanjem poslovnog i privatnog života, postiže se produktivnost i na poslu i sretniji porodični život. Slobodno vrijeme izvan posla podrazumijeva kvalitetno vrijeme u kojem čovjek ima mogućnost ostvarenja cjelovitog razvoja vlastitih potencijala i mogućnosti koje nijesu povezane s poslom.

Na seminaru će biti predstavljene metode i pristupi u sektoru ljudskih resursa, kao i test koji procenjuje efikasnost zaposlenih, kao i njihove karakteristike u poslovnom okruženju.

U cilju uspješne realizacije događaja i zbog ograničenog broja mjesta, molimo da odredite predstavnike iz vašeg preduzeća i da što prije prijavite učešće na seminaru. Pravo prvenstva učešća na seminaru će biti prema redosljedu prijavljanja.

Troškovi seminara su pokriveni projektom.

Cijeneći da ćete prepoznati značaj ove teme, molimo da prisustvo seminaru potvrdite najkasnije do ponedeljka 27.05.2019. godine, popunjavanjem prijave. Telefon za informacije je: 020 230 605.

 

Fajlovi: