You are here

Seminar - Uticaj zakona o zaštiti konkurencije na poslovanje privrednih subjekata u Crnoj Gori

27/06/2014
Seminar konkurencija

Pozivamo Vas da uzmete učešće na seminaru o politici zaštite konkurencije u Crnoj Gori, koji će se održati u Privrednoj komori 4. jula 2014. godine sa početkom u 11.00h.

Seminar se održava u organizaciji Agencije za zaštitu konkurencije, Privredne komore Crne Gore i ALA projekta koji ko-finansira Evropska Unija, a implementira GIZ.

Učesnicima će biti prezentovan regulatorni okvir koji je na snazi u Crnoj Gori, opšte obaveze i prava privrednih subjekata u vezi sa Zakonom o zaštiti konkurencije, potencijalne prekršajne i upravne sankcije kao i dosadašnja praksa Agencije za zaštitu konkurencije na ovom planu.

Cilj seminara je podizanje nivoa svijesti privrednih subjekata, članica PKCG, pri donošenju pojedinačnih poslovnih odluka i razmjeni poslovnih informacija i planova sa postojećim ili potencijalnim konkurentima na tržištu.

Materijali će biti dostavljeni na samom seminaru.

Molimo Vas da potvrdu učešća (u prilogu) pošaljete najkasnije do 01. jula 2014, do 12.00h.

Program seminara

11.00 - 11.10h Otvaranje seminara i uvodne riječi (Ljiljana Filipović, potpredsjednica PKCG i Miodrag Vujović, direktor Agencije za zašitu konkurencije)

11.10 - 12.00h Uticaj Zakona o zaštiti konkurencije na poslovanje privrednih subjekata u Crnoj Gori (Miloš Andrović - Zamjenik vođe projekta i vođa komponente o konkurenciji)

12.00 - 12.15h Pauza

12.15 - 13.00h Obaveza postupanja u skladu sa Zakonom, praksa Agencije za zaštitu konkurencije i prekršajna politika (Miloš Andrović - Zamjenik vođe projekta i vođa komponente o konkurenciji)

13.00 - 13.30h Diskusija i završetak seminara