You are here

Seminar " Vještine prezentacije" PRIJAVA

11/04/2019

Privredna komora Crne Gore u saradnji sa kompanijom ID Faktor, u srijedu 17.04.2019. godine sa početkom u 10:00 sati, u prostorijama Privredne komore Crne Gore (Novaka Miloševa 29/II, Podgorica), organizuje seminar na temu:

 „VJEŠTINE PREZENTACIJE”

 Jedan od važnih zadataka poslovnih ljudi je predstavljanje organizacije u okruženju, držanje govora u različitim okolnostima, prezentovanje ideja, poslovnih informacija, problema, projekata i planova. Nastupi pred širim auditorijem su postali esencijalni segment komunikacije na svim nivoima organizacije i sastavni dio većine poslova. Prezentacije i govori klijentima, dioničarima i partnerima, kao i nastupi u javnosti, sastavni su dio posla čiji rezultati bitno zavise o njihovim komunikacijskim, a posebno prezentacijskim vještinama.

 Na ovom seminaru polaznici će steći znanja o vještinama prezentacije i javnog nastupa u savremenom okruženju kao značajnog elementa za dalje poslovanje.

Detaljnije informacije možete pronaći u agendi seminara.

U cilju uspješne realizacije događaja i zbog ograničenog broja mjesta, molimo da odredite predstavnike iz Vašeg preduzeća i da što prije prijavite učešće na seminaru. Pravo prvenstva učešća na seminaru će biti prema redosljedu prijavljanja.

Troškovi seminara su pokriveni projektom.

 Cijeneći da ćete prepoznati značaj ove teme, molimo da prisustvo seminaru potvrdite najkasnije do ponedeljka 15.04.2019. godine, popunjavanjem prijave na.

Telefon za informacije je: 020 230 605.

Fajlovi: