You are here

Seminar: Zaštita prava intelektualne svojine

20/01/2015
Zaštita prava intelektualne svojine

Uprava carina i Privredna komora Crne Gore organizuju seminar “Zaštita prava intelektualne svojine” koji će se održati u petak, 23. januara 2015. godine, u prostorijama Privredne komore, sa početkom u 09:30 časova.

Trgovina krivotvorenom i piratskom robom nanosi štetu nosiocima prava intelektualne svojine, proizvođačima, trgovcima, dovodi privredne subjekte koji legalno posluju u neravnopravan položaj, utiče na smanjenje stranih investicija, a u pojedinim slučajevima, posebno kada se radi o hrani i ljekovima, predstavlja ozbiljnu prijetnju po zdravlje i sigurnost potrošača.

Predstavnici nadležnih državnih organa će upoznati učesnike seminara sa sistemom zaštite prava intelektualne svojine u Crnoj Gori, praksom u dosadašnjim postupcima, te ukazati na štetne efekte koji nastaju kršenjem ovih prava. Takođe, biće prezenovan postupak registracije, odnosno zaštite prava intelektualne svojine.

Seminar je namijenjen proizvođačima, uvoznicima, špediterima, kao i svim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima.

Predavači na seminaru će biti:

- Nada Djurdjić – glavna tržišna inspektorka
- Dijana Raičković – sudija Privrednog suda
- Milanka Strunjaš – načelnica Odsjeka za zaštitu prava intelektualne svojine, Uprava carina
- Vanja Jurišević – samostalna savjetnica za žigove i industrijski dizajn Zavod za intelektualnu svojinu
- Jasna Jusić – advokatica u Advokatskoj kancelariji Petošević

Kontakt osobe: Milanka Strunjaš milanka.strunjas@carina.gov.me, tel: 020/442-019 i Miljan Šestović msestovic@pkcg.org, tel: 020/230-422

Cijeneći da ćete prepoznati značaj ove teme, molimo da prisustvo seminaru potvrdite na naprijed navedene kontakte.

Fajlovi: