You are here

Sjednica Grupacije za papirnu industriju, grafičku i izdavačku djelatnost

10/02/2015
Grupacija za papirnu industriju, grafičku i izdavačku djelatnost

Sjednica Grupacije za  papirnu industriju, grafičku i izdavačku djelatnost će se održati u petak, 13.02.2015.godine, sa početkom u 11.00 časova.

Tema sjednice je: Problemi  u poslovanju  preduzeća papirne industrije, grafičke i izdavačke djelatnosti, sa posebnim osvrtom o učešću preduzeća na pozive za otvoreni postupak javne nabavke.