You are here

Sjednica Koordinacionog odbora za energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine

09/10/2018

Konstitutivna sjednica Koordinacionog odbora za energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine će se održati u petak 12. oktobra 2018. godine u 11 časova.

Na sjednici će se verifikovati mandati izabranim članovima koordinacionog odbora, usvojiti poslovnik o radu, te izabrati predsjednik i zamjenik predsjednika koordinacionog odbora.