You are here

Sjednica Koordinacionog odbora za žensko preduzetništvo

25/11/2020

III sjednica Koordinacionog odbora za žensko preduzetništvo će se održati u srijedu 2. decembra 2020. godine, u 10h.

Na dnevnom redu su:

 • Informacija o ženskom preduzetništvu u Crnoj Gori
 • Razvojna dokumenta politike rodne ravnopravnosti
  • Strategija razvoja ženskog preduzetništva u Crnoj Gori 2021-2024.
  • Plan za postizanje rodne ravnopravnosti.
 • Predstavljanje aktuelnih programa podrške
  • Ministarstvo ekonomije
  • EBRD „Žene u biznisu“
  • Programi podrške lokalnih samouprava
 • Prezentacija projekta „Jačanje rodne perspektive na lokalnom nivou”
 • Program rada Koordinacionog odbora za 2021.godinu
 • Primjeri dobre prakse