You are here

Sjednica Odbora Udruženja energetike i rudarstva

13/06/2013
Sjednica Odbora Udruženja energetike i rudarstva

U ponedjeljak 17. juna će se održati 7. sjednica Odbora udruženja energetike i rudarstva.

Na dnevnom redu sjednice će se naći:

  • Razmatranje Nacrta strategije razvoja energetike do 2030. godine sa Nacrtom strateške procjene uticaja na životnu sredinu
  • Osnovne mineralne sirovine u Crnoj Gori sa posebnim osvrtom na termoenergetske potencijale i
  • Prezentacija projekta Enterprise Europe Network.

Sjednica počinje u 11 časova.