You are here

Sjednica Odbora udruženja saobraćaja

07/07/2014

Sjednica Odbora udruženja saobraćaja će se održati u četvrtak, 10. jula 2014. godine, sa početkom u 11 časova.

 DNEVNI RED:

  • Informacija o poslovanju u oblasti saobraćaja u prvom kvartalu 2014. godine
  • Uredba o bližim kriterijumima, postupku i načinu raspodjele i korišćenja dozvola za slobodni prevoz putnika
  • Inicijativa za donošenje posebnih propisa koji bi regulisali poslove agentiranja brodova u crnogorskim lukama
  • Prezentacija preduzeća CVS Mobile Beograd