You are here

Sjednica Odbora Udruženja šumarstva...

25/06/2013
Odbor Udruženja šumarstva, drvne i papirne industrije, grafičke i izdavačke djelatnosti

 

U četvrtak 27. juna, u 11 časova, će se održati 7. sjednica Odbora Udruženja šumarstva, drvne i papirne industrije, grafičke i izdavačke djelatnosti.

 

Dnevni red sjednice:

- Plan sanacije šuma za šume degradirane šumskim požarima u 2012. godini.

- Informacija o tekućim privrednim kretanjima  januar-maj 2013.godine.

    - Program gazdovanja šumama za 2013. godinu.

    - Konkurs o davanju šuma na korišćenje za 2013. godinu.

- Nacrt Strategije sa planom razvoja šuma i šumarstva.