You are here

Sjednica Odbora za energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine

04/07/2014
Druga sjednica Odbora za energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine

Druga sjednica Odbora za energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine će se održati 11.07.2014. (petak) sa početkom u 10 časova.

Na dnevnom redu su:

- Prezentacija: “Predlog zakona o efikasnom korišćenju energije”- Dragica Sekulić (Ministarstvo ekonomije)

- Prezentacija: „Nacionalna strategija upravljanja hemikalijama “- Dragana Raonić (Ministarstvo održivog razvoja i turizma).