You are here

Sjednica OU građevinarstva i industrije građevinskih materijala

16/09/2019

Sjednica OU građevinarstva i industrije građevinskih materijala će se održati u srijedu, 18.09.2019. godine, sa početkom u 12:00 časova.

Dnevni red:

  • Verifikacija mandata izabranim članovima Odbora
  • Usvajanje Poslovnika o radu Odbora
  • Donošenje Odluke o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Odbora
  • Donošenje Odluke o izboru članova za Skupštinu Privredne komore Crne Gore