You are here

Sjednica OU šumarstva i drvne industrije, grafičke i izdavačke djelatnosti

20/06/2019

Sjednica OU šumarstva i drvne industrije, grafičke i izdavačke djelatnosti će se održati u utorak, 25. jun 2019.godine, sa početkom u 11.00 časova.

Na dnevnom redu su:

  • Informacija o tekućim privrednim kretanjima u periodu januar-maj 2019. godine
  • Akcioni plan za sprečavanje bespravnih aktivnosti za period 2019-2021. godine
  • Plan sanacije šuma koje su degradirane djelovanjem abiotičkih i biotičkih činilaca na nivou državnih šuma
  • Dualni sistem obrazovanja