You are here

Sjednica Upravnog odbora

01/11/2014
Sanja Ćalasan, Aleksandar Kašćelan i Vojo Banović

Sjednica Upravnog odbora Privredne komore Crne Gore će se održati 04. novembra 2014. godine u 11 časova.

Glavna tema ove sjednice biće regulatorni okvir i njegov uticaj na poslovni ambijent.