You are here

Složeni inženjerski objekti postrojenja i instalacije tečnog naftnog gasa 1971 - 2019

04/06/2019

Inženjerska komora Crne Gore i Privredna komora Crne Gore vas pozivaju da prisustvujete stručnom skupu: Složeni inženjerski objekti postrojenja i instalacije tečnog naftnog gasa 1971 – 2019, kojki će se održati u četvrtak, 06.06.2019. godine, u prostorijama Privredne komore Crne Gore.

Program rada :

9.30 – 10.00   

Okupljanje učesnika

10.00 – 10.20 

Pozdravno obraćanje i uvodna riječ

Predstavnik PKCG, Srđan Laković, predsjednik IKCG

11.00  – 11.20

Istraživanja ugljovodonika u Crnogorskom podmorju                       

Vladan Dubljević, direktor Uprave za ugljovodonike

11.20  – 11.30

Diskusija

11.30– 11.50  

Složeni inženjerski objekti: postrojenja i instalacije tečnog naftnog gasa 1971-2019

- Zakonska regulativa

- Pravilnik o tečnom naftnom gasu

- Tehnički zahtjevi za projektovanje i izgradnju postrojenja

Miodrag Macanović, dipl.ing.maš.IKCG

11.50  – 12.00  

Diskusija

12.00 – 12.30 

Pauza

12.30 – 12.50 

Prevoz opasnih materija u drumskom saobraćaju

- Zakonska regulativa

- Preventivne mjere bezbijednosti

Načelnica Mr Sandra Racković, MUP Crne Gore, Direktorat za vanredne situacije

12.50  – 13.00  

Diskusija

13.10 – 13.30 

Komprimovani prirodni gas (CNG)

Primjena, instalisani kapaciteti u Crnoj Gori, perspektiva, zakonska regulativa, snabdijevanje

Momir Antonić, dipl.ing.maš. GAS TEH - Inđija

13.30  – 13.40  

Diskusija

13.40 – 14.00

Stanice za snabdijevanje gorivom motornih vozila

- Zakonska regulativa

- Tehnički zahtjevi za izgradnju stanice, zone opasnosti i bezbjedonosna rastojanja

- Mjere zaštite od požara i uporedna iskustva zemalja iz okruženja

Goran Samardžić, dipl.ing. ZOP, MUP Crne Gore, Dejan Marunović, dipl.ing.maš, MUP Crne Gore

14.00  – 14.10   Diskusija