You are here

Softversko rješenje za kompenzaciju potraživanja - prezentacija

14/02/2020

Privredna komora Crne Gore, u utorak, 18. februara 2020. godine, sa početkom u 11:30 sati, u prostorijama Privredne komore Crne Gore, organizuje prezentaciju: Softversko rješenje za kompenzaciju potraživanja.

Imajući u vidu da kašnjenje u plaćanju ili odloženo plaćanje potraživanja, uglavnom prema malim i srednjim preduzećima, stvara probleme u poslovanju, širi nesolventnost i u krajnjem rezultira njihovim bankrotom, izrađeno je softversko rješenje koje će anulirati negativne efekte ovakvog poslovanja. Odloženo plaćanje, iako rasprostranjen finansijski instrument, jednim dijelom sputava rast i razvoj manjih kompanija koje ovakvu vrstu finansijskog tereta  ne mogu da izdrže i predstavlja prijetnju njihovom opstanku. Stoga je izazov svake države stvaranje boljeg poslovnog ambijenta putem mjera koje povećavaju ekonomsku transparentnost poslovanja od kojih je jedna mogućnost kompenzacija pretraživanja. Sa tim ciljem, a u skladu sa mjerama propisanim Direktivom 2011/EU, razvijena je zaokružena softverska platforma – Tetris Core Technologies koja je usmjerena ka smanjenju međusobnog zaduživanja u ekonomiji.

Sa namjerom upoznavanja sa softverskim rješenjem pod nazivom Tetris Core Technologies, usmjerenim ka smanjenju nelikvidnosti u privredi, predstavnik kompanije TCT, Tomaž Skara, će održati prezentaciju gdje će predstaviti istraživanje, metodologiju i tehnologiju zainteresovanim subjektima sa ciljem sagledavanja konačnog interesa za implementaciju ponuđenog rješenja.

Cijeneći da ćete prepoznati značaj ove teme, prisustvo možete potvrditi popunjavanjem prijave na  LINK-u, najkasnije do ponedjeljka 17.02.2020. godine. Telefon za informacije je: 020 230 605.

Nike shoes | Air Jordan Release Dates Calendar