You are here

Specijalizovana obuka "Savremeno poslovanje u pomorstvu" PRIJAVA

15/05/2017

Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Privrednom komorom Trsta i Pomorsko-tehnološkim klasterom Regije Friuli Venezia Giulia organizuje specijalizovanu obuku za predstavnike preduzeća pomorskog sektora i nadležnih institucija u okviru sprovođenja projekta “Saradnja Crne Gore i Italije na osnivanju pomorskog klastera (MaCCIM)”. Obuka će se održati u srijedu, 24. maja 2017. u prostrijama Privredne komore Crne Gore(ul. Novaka Miloševa 29/2, Podgorica), s početkom u 9:15 sati.

Aktivnost podržna od strane Centrano evropske incijative(CEI) sprovodi se u cilju pružanja obuke visokog kvaliteta utemeljenog na aktivnom praćenju tržišta i trendova u svijetu pomorstva od strane angažovanih eksperata iz Regije FVG sa dokazanim iskustvom u usavršavanju pomorskog kadra i praktičnom primjenom savremenih znanja u poslovanju.

Specijalizovana obuka obuhvatiće pet tema iz sljedećih oblasti:

  • Evropski programi i projekti za podršku plavom rastu
  • Mogućnosti koje turizam pruža razvoju nautičkog sektora
  • Unaprjeđenje marketinga i komunikacija
  • Istraživanje i transfer tehnologija u pomorstvu
  • Naučno-istraživački projekti u funkciji razvoja pomorskog sektora

Molimo predstavnike preduzeća i institucija zainteresovanih za obuku da učešće potvrde popunjavanjem prijave do petka, 19. maja 2017.

Fajlovi: