You are here

Tehnologija upravljanja otpadom - CeMin 28 i mogućnost njene primjene u Crnoj Gori

07/04/2014
Tehnologija upravljanja otpadom - CeMin 28 i mogućnost njene primjene u Crnoj Gori

Privredna komora Crne Gore i Ministarstvo održivog razvoja i turizma organizuju prezentaciju i okrugli sto na temu: Tehnologija upravljanja otpadom - CeMin 28 i mogućnost njene primjene u Crnoj Gori, koji će se održati u Privrednoj komori Crne Gore u ponedjeljak, 14. aprila 2014. godine sa početkom u 10 sati.

Predstavnici njemačke kompanije K.L. Schmidt će predstaviti CeMin 28 tehnologiju, zasnovanu na korišćenju otpada za proizvodnju energije i reciklažu materijala, a koja bi u Crnoj Gori mogla biti primijenjena na rješavanju problema crvenog mulja, kao i rekultivacije postojećih deponija.
Nakon prezentacije kroz formu okruglog stola biće pokrenuta diskusija sa ciljem razmatranja mogućnosti primjene navedene tehnologije u našoj zemlji.
Pozivamo Vas da prisustvujete prezentaciji i uzmete učešće na Okruglom stolu, cijeneći doprinos koji na taj način možete dati sagledavanju ove kompleksne teme i molimo da svoje prisustvo prijavite putem maila, na adresu: mkokovic@pkcg.org.

Program:

10.00 - 11.00h
g-din Ivan Saveljić, potpredsjednik, Privredna komora Crne Gore
NJ.E. Pius Fišer, ambasador Savezne Republike Njemačke u Crnoj Gori (tbc)
g-đa Daliborka Pejović, državni sekretar, Ministarstvo održivog razvoja i turizma
g-din Siniša Stanković, generalni direktor, Direktorat za upravljanje otpadom i komunalni razvoj

11.00 - 11.45h
Tehnologija upravljanja otpadom - CeMin 28, prezentacija
g-din Philip i g-din Dedivani, predstavnici kompanije K.L. Schmidt

11.45h
Diskusija