You are here

Termini obuka i polaganja ispita za vozače i menadžere

11/05/2021
Obuka i polaganje ispita za vozače i menadžere

Centar za edukaciju će organizovati: 

  • on-line obuku za vozače i menadžere, 25.,26. i 27. oktobra 2021. godine sa početkom u 10h .
  • polaganje ispita za vozače i menadžere u u petak 5. novembra 2021. godine u Privrednoj Komori Crne Gore u Podgorici (ul. Novaka Miloševa 29), sa početkom u 15h.

Podsjećamo sve kandidate da je obavezno nošenje zaštitnih maski za vrijeme boravka u Privrednoj Komori Crne Gore. 

Kontakt: 

  • telefoni: 020/241-050, mob 067/634-420 

Ovaj vid on-line obuke (učenje na daljinu) omogućava kandidatima za programe osposobljavanja za programe menadžer-odgovorno lice u drumskom saobraćaju i profesionalnim vozačima da pristupe programima učenja i teoretske pripreme kroz učenje  na daljinu.  

Programe prati moderan način komunikacije uz primjenu tehnika učenja kao u okruženju učionice. Potreban i dovoljan uslov je da kandidat ima email adresu i jedan od uređaja od mobilnog telefona ili neki drugi uređaj kojim se može pristupiti na email adresu.