You are here

Tirana Business Matching 2017 - B2B Event

25/07/2017

Privredna komora Tirane organizuje poslovne susrete pod nazivom Tirana Business Matching 2017 - B2B Event, koji će se održati 28. i 29. septembra 2017. godine.

Ovaj događaj će spojiti kompanije, kreatore ekonomskih odluka, uspješne pojedince i eksperte iz različitih oblasti.

Glavne teme će biti fokusirane na:

  • infrastrukturu
  • turizam
  • poljoprivredu i hranu
  • inovacije i tehnologiju
  • energiju
  • investicije

Svi učesnici će učestvovati na poslovnom forumu i ugovorenim B2B sastancima.

Za više informacija o samom događaju i za registraciju učešća posjetite web sajt Tirana Business Matching 2017.