You are here

Upitnik - projekat Održivi razvoj Plavih ekonomija kroz visoko obrazovanje i inovacije u zemljama Zapadnog Balkana BLUEWBC

18/06/2020

Univerzitet Crne Gore, Privredna komora Crne Gore i Inovaciono Preduzetnički Centar Tehnopolis u okviru projekta: „Održivi razvoj Plavih ekonomija kroz visoko obrazovanje i inovacije u zemljama Zapadnog Balkana” (BLUEWBC) Erasmus + programa sprovode istraživanje u cilju sagledavanja dosadašnje saradnje biznis sektora I Univerziteta I potreba za saradnjom u narednom period, a vezano za osnovnu temu projekta. Projekat je finansiran od strane Evropske Komisije I traje tri godine (15/01/2020 – 14/01/2023).

Ljubazno vas molimo da popunite upitnik koji se nalazi na LINK-u do 24. juna 2020. godine.