You are here

Upravljanje marketingom u eri promjena i digitalizacije – jačanje konkurentnosti kroz razvoj efektivne marketing strategije

10/06/2019

Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Sekretarijatom za preduzetništvo Glavnog grada, u petak 14.6.2019. godine, organizuje seminar u prostorijama Privredne komore Crne Gore (Novaka Miloševa 29/II, Podgorica), sa početkom u 9:00 časova, na temu: Upravljanje marketingom u eri promjena i digitalizacije – jačanje konkurentnosti kroz razvoj efektivne marketing strategije.

Upravljanje marketingom (marketing menadžment) u eri promjena i digitalizacije predstavlja jednu od glavnih preokupacija i sfera interesovanja savremenih marketing menadžera. Ovo iz razloga što je marketing danas ključni faktor uspjeha u borbi za potrošače.

Osnovni cilj seminara je da u uslovima kontinuiranih promjena efektivno i efikasno upravljate aktivnostima marketinga i na taj način doprinesete ostvarenju misije, ciljeva i strategija preduzeća. Stoga, seminar obuhvata problematiku analize marketing koncepta u savremenom dobu, posebno kroz prizmu kontinuiranih promjena sa kojima se menadžeri svakodnevno suočavaju. Poseban akcenat je stavljen na analizu razvoja marketing strategije u digitalnom dobu, što podrazumijeva pronalaženje ekonomičnih, ali istovremeno i efektivnih vidova oglašavanja, gdje posebno na značaju dobija strategija „gerila marketinga”. Namjera je da se, kroz različite aspekte obrade, pokaže da je u savremenom (digitalnom) dobu marketing jedna od ključnih aktivnosti za  uspjeh kompanije. 

Seminar je osmišljen kao interaktivno predavanje, kroz rješavanje problemskih situacija, diskusiju, vježbu kroz individualno i timsko učešće, analizu studija slučaja i testiranje. 

U cilju uspješne realizacije događaja i zbog ograničenog broja mjesta, molimo da odredite predstavnike iz vašeg preduzeća i da što prije prijavite učešće na seminaru. Pravo prvenstva učešća na seminaru će biti prema redosljedu prijavljanja.

Troškovi seminara su pokriveni projektom.

Cijeneći da ćete prepoznati značaj ove teme, molimo da prisustvo seminaru potvrdite najkasnije do srijede 12.6.2019. godine, popunjavanjem prijave. Telefon za informacije je: 020 230 605.

Fajlovi: