You are here

Uticaj Etičkog kodeksa na smanjenje korupcije u privatnom sektoru

20/11/2012
Uticaj Etičkog kodeksa na smanjenje korupcije u privatnom sektoru

U cilju informisanja javnosti o suzbijanju korupcije u privatnom sektoru  Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Upravom za antikorupcijsku inicijativu, organizuje Okrugli sto: Uticaj Etičkog kodeksa na smanjenje korupcije u privatnom sektoru, koji se održava u utorak, 27. novembra 2012. godine, sa početkom u 09.00 časova.

Pozivamo Vas da uzmete učešće u radu Okruglog stola i potvrdite svoje učešće na sljedeće kontakte:
e-mail: mgolovic@pkcg.org, fax: 020 230 493, telefon: 020 230 605 (kontakt osoba Maja Golović).

Agenda Okruglog stola:
09.00 - 9.30h Uvodni govori
-    Velimir Mijušković, predsjednik Privredne komore Crne Gore
-    dr Vesna Ratković, direktor Uprave za antikorupcijsku inicijativu
-    dr Dragan Lajović, dekan Ekonomskog fakulteta
09.30 - 09.45h Pauza za kafu
09.45 - 10.15h Etički kodeks – Aleksandar Mitrović, rukovodilac Sektora za pravne i opšte poslove u Privrednoj komori Crne Gore  
10.15 - 10.45h Etički kodeks – dr Vesna Ratković, direktor Uprave za antikorupcijsku inicijativu
11.00 – 11.30h Etički kodeks - Branka Tanasijević, profesorica sociologije
11.30 – 11.45h Pauza za kafu
11.45 – 12.15h Etički kodeks – Radivoje Pejović, predsjednik Etičkog odbora Uprave carina
12.15 – 12. 45h Iskustvo preduzeća „Siemens“ u primjeni Etičkog kodeksa – Marko Petrović, predstavnik Siemensa
12.45 – 13.15h Diskusija