You are here

Vaučeri za konkurentnost - Uvođenje inovacija i digitalizacija malih i srednjih preduzeća, jednostavan dispozitiv za uspješne prve korake PRIJAVA

03/03/2020

U okviru projekta BeSME „Unapređenje poslovnog okruženja i konkurentnosti privatnog sektora Crne Gore“ koji se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć 2014 (IPA 2014) i realizuje konzorcijum Ekpertise France u saradnji sa Ministarstvom ekonomije, a uz podršku Ministarstva nauke, Ministarstva finansija i Privredne komore Crne Gore. Cilj je da se kroz program Vaučera za konkurentnost omogući preduzećima da se oslanjaju na kompetencije spoljnog pružaoca usluga kako bi uspešno završili prve faze inovativnog projekta ili započeli / ubrzali svoju digitalnu transformaciju. Dakle, jednostavan dispozitiv za savladavanje ključnih etapa novog razvoja ili transformacije i postizanje boljih rezultata u pogledu uspješnosti i konkurentnosti.

Ovu pilot aktivnost je pokrenuo 03. marta 2020. godine konzorcijum BeSME i njome upravlja Ekspertiz France (Expertise France). Zahtjeve treba poslati na adresu Ekspertiz Fransa mejlom ili poštom što je prije moguće, a najkasnije do 30. juna 2020.

Vaučer za konkurentnost garantuje direktno finansiranje pruženih usluga. Prihvatljive usluge su usluge tehničke ili naučne prirode za preduzeća iz agroindustrijskog sektora ili usluge vezane za proces numeričke transformacije u cilju poboljšanja neke od glavnih funkcija preduzeća (proizvodnja, komercijalizacija, upravljanje).

Usluga, u trajanju od 3 mjeseca, se finansira posredstvom subvencije od 1 000 € do 8 000 € u zavisnosti od tipa podrške, u visini od  najviše 80% iznosa usluge. Subvencija se uplaćuje direktno pružaocu usluge.

Za koga?

Mala i srednja preduzeća (po evropskoj definiciji) , registrovana u Crnoj Gori, izuzev preduzeća iz sektora turizma.

Isključeni su :

 • Fizička lica, liberalne profesije, privatni ili državni organi koji pružaju usluge konsaltinga, asistencije ili tehnološkog transfera.           
 • Preduzeća koja postoje više od 3 godine i koja su u teškoj situaciji, po evropskoj regulativi.

Koje usluge /djelatnosti? Koji iznos?

 1. Tehnološke djelatnosti u agroindustrijskim sektorima: faze tehnološkog osmišljavanja, probe, izrade maketa ili POC, priprema za studije izvodljivosti, industrijska svojina (davanje patenata)
 2. Djelatnosti u oblasti digitalizacije za sve sektore osim sektora turizma
 • Dijagnostikovanje numeričke transformacije
 • Automatizacija proizvodnog procesa (ERP, Supply chain)
 • Poboljšanje odnosa sa klijentima (CRM, digitalni marketing, web komunikacija)
 • Rješenja za onlajn trgovinu
 • Nove djelatnosti u oblasti  korišćenja podataka, promjene poslovnog modela.

Subvencija između 1 000 € i 8 000 € u zavisnosti od tipa usluge, za troškove u visini od 80% ukupnog iznosa bez poreza (20 % na teret preduzeća).

Isključene su:

 1. Usluge/djelatnosti koje imaju karakter obaveznih propisa, « provjere kvaliteta », kolektivne studije
 2. Djelatnosti koje sprovodi entitet koji je pravno povezan  sa potražiocem usluge/djelatnosti.

Sa kojim pružaocima usluga/izvršiocima djelatnosti ?

O izboru pružaoca usluge/izvršioca djelatnosti odlučuje preduzeće.

Postupak odobravanja zahtjeva za vaučer povlači provjeru stručnosti pružaoca usluge u pogledu tematike na koju se vaučer odnosi i njegove pravne nezavisnosti u odnosu na preduzeće. Podaci o pružaocu usluge moraju biti dostavljeni zajedno sa komercijalnim predlogom.

Više informacija i aplikacioni formular možete naći OVDJE.