You are here

World of Industry WIN Automation - PRIJAVA

03/02/2013
World of Industry WIN Automation

U organizaciji "Hannover – Messe Bilisim Fuarcilik A.Ş." od 21 – 24. marta 2013. godine u Istanbulu će biti održan sajam World of Industry Sajam WIN Automation.

Paralelno sajmu pod pokroviteljstvom Ministarstva ekonomije Republike Turske biće organizovan i program za sajamski odbor u periodu od 19 - 22. marta 2013. godine.
Sajamski odbor će činiti predstavnici firmi 43 zemlje među kojima se nalazi i Crna Gora. Troškovi smještaja sa doručkom članova sajamskog odbora (iz svake firme po jedan predstavnik) će biti plaćeni od strane Ministarstva ekonomije Republike Turske.
Nacrt programa sajamskog odbora je sledeći:
19. mart 2013. (Utorak) – Dolazak u Istanbul
20. mart 2013. (Srijeda)– Bilateralni susreti sa turskim firmama
21. mart 2013. (Četvrtak) – Obilazak sajma
22. mart 2013. (Petak) - Povratak
Ukoliko ste zainteresovani za učešće molimo Vas da aplikacionu formu koja se nalazi u prilogu  e-maila detaljno popunite (obavezno polje 8) i dostavite na e-mail adresu Kancelarije za trgovinske odnose Republike Turske u Podgorici: podgorica@ekonomi.gov.tr  ili putem faxa na broj: 020 648 149,  najkasnije do 08. marta 2013. godine.

Takođe vas molimo da o vašoj prijavi obavijestite Katarinu Sekulić u Privrednoj komori Crne Gore, telefonom na +382 20 231 006 ili e-mailom ksekulic@pkcg.org