You are here

X Sjednica OU špeditera

15/12/2014

Sjednica će se održati u utorak, 16. decembra 2014. godine sa početkom 11:00 časova u prostorijama Privredne komore Crne Gore, Novaka Miloševa 29/II-Podgorica.

DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika sa IX sjednice Odbora udruženja,
2. Uprava carina, prezentacija predstojećih aktivnosti,
3. Program rada Odbora za 2015. godinu i
4. Tekuća pitanja.